TITRAN

Titran er et fiskevær i Frøya kommune i Trøndelag og ligger lengst vest på øya Frøya. Stedet hadde 105 innbyggere i 2017.

Stedet er fra gammelt av et tradisjonelt fiskevær med mottak og fabrikk for næringsmiddelindustri for videreforedling av hvitfisk. Det er også etablert et landbasert oppdrettsanlegg på stedet. Tidligere var været et av de viktigste i Midt-Norge med stor og god havn som til tider kunne huse mange titalls båter og hundrevis av fiskere.

Ved Titran kapell står en bauta til minne om Titran-ulykken i 1899, da 140 fiskere fra hele Midt-Norge omkom under uvær på havet. Titran er også åsted for landets første vindkraftverk. Første vindturbin satt i drift i 1986, den andre i 1989. En plan om å etablere en vindmøllepark på 50 møller er prosjektert, men ikke realisert.

På stedet ligger Stabben fort, som er rester av et kommandotårn og kanoner samt hundrevis av meter med underjordiske ganger, gravd ut og åpnet for publikum på 1990-tallet. Anlegget er en rest fra den tyske okkupasjonen og tyskernes Atlanterhavsvoll. Over 2 500 sovjetiske og serbiske krigsfanger bygde anlegget under krigen, og mange ligger begravd på stedet. De tyske okkupantene okkuperte samtidig de 15 husene som stod på Stabben, og familiene måtte finne andre steder å bo. Tyskerne forlot Stabben i 1944.

Vest for Titran, på et stort skjær står Norges høyeste fyr, Sletringen fyr, som er 45 meter høyt. Dagens fyr er et rødt støpejernsfyr ferdigstilt i 1923, men det første fyret på stedet ble bygd i 1899.

Kilde:  Wikipedia