Filoverføring

Overføring av større videofiler.

Her laster du opp større mediafiler via vår server.

For og overføre større video og media filer til FFB MEDIA  gjør som følger., trykk på Filoverføring!