Vi følger GYDA

Fra Stabbenfort 

Starter sendingen ca Kl. 12.00 til Kl. 15.00