Slettakirke 

  Levert av Frøya begravelselsbyrå

Overføringen starter Kl.